Θάσος

Το νησί της Θάσου

Η Θάσος είναι νησί το οποίο βρίσκεται στη Βόρια Ελλάδα

Η έκτασή της υπολογίζεται στα 375.000 τ.μ.

Η περίμετρος του νησιού είναι περίπου 100 χμ.

Ο πληθυσμός του νησιού εκτιμάται στους 16.000 κατοίκους.